Czarny Młyn - materiały dla nauczycieli

Czarny Młyn - materiały edukacyjne

Etap kształcenia: szkoła podstawowa, klasy 4–8

Oddajemy w Państwa ręce folder edukacyjny z inspiracjami do działań po obejrzeniu filmu „Czarny Młyn” w reż. Mariusza Paleja.

Historia opowiedziana przez twórców odwołuje się nie tylko do kształtujących młodego człowieka wartości, które pojawiają się w Preambule Podstawy Programowej, ale i do punktów Polityki Oświatowej Państwa na rok 2021 – 2022. Mamy tu na myśli m.in.: rolę rodziny, wrażliwość na prawdę i dobro, szlachetność i zaangażowanie społeczne. Tematy te, a także inne obecne w filmie (np. niepełnosprawność, szacunek do drugiego człowieka, ubóstwo), dają szeroki potencjał do działań dydaktycznych i wychowawczych w klasach 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej.

Aby dodatkowo zachęcić Państwa do przyjścia do kina z uczniami wyżej wymienionych klas, przygotowaliśmy propozycje scenariuszy lekcji do realizacji po obejrzeniu „Czarnego Młyna”